ScreenBright v0.2.5 Tải xuống miễn phí cho Windows 11, 10, 8 và 7 [Phiên bản mới nhất]

Bạn có thể sử dụng phần mềm nguồn mở và miễn phí ScreenBright Windows này để tăng độ sáng của Windows hệ điều hành. Hoạt động trên Windows Vista, XP, 7, 8.1, 10, 11 32-bit và 64-bit. Bạn có thể sử dụng nó theo giấy phép phần mềm miễn phí mà không bị hạn chế. Người dùng có thể nhanh chóng điều chỉnh màu sắc của màn hình bằng phần mềm. Sử dụng phiên bản mới nhất bạn có thể nhận được nhiều tính năng hơn.

Cách sử dụng ScreenBright trên PC Windows

 • Tải xuống tệp thực thi ScreenBright từ trang web chính thức này.
 • Chạy tệp thực thi ScreenBright.
 • Cửa sổ ScreenBright sẽ xuất hiện.
 • Sử dụng thanh trượt để điều chỉnh độ sáng của màn hình.
 • ScreenBright hỗ trợ hệ điều hành Windows

 • Windows 11 32-bit
 • Windows 11 64-bit
 • Windows 10 32-bit
 • Windows 10 64-bit
 • Windows 8.1 32-bit
 • Windows 8.1 64-bit
 • Windows 8 32-bit
 • Windows 8 64-bit
 • Windows 7 32-bit
 • Windows 7 64-bit
 • Windows XP 32-bit
 • Windows XP 64-bit
 • Windows Vista 32-bit
 • Windows Vista 64-bit
 • Các phiên bản gần đây của ScreenBright dành cho Windows

 • ScreenBright 0.2.5